Cam keát veà chaát löôïng !
Ñaûm baûo veà giaù caû !
Taän taâm vôùi khaùch haøng !

Hotline

Miền Bắc             : 0981 228 522
Bắc Miền Trung :  0969 640 899
Nam Miền Trung:  0981 119 469
Tây Miền Trung:    0914773838


 

Sử dụng chế phẩm vi sinh trong chăn nuôi heo

16/11/22 11:11:55 Lượt xem: 1261
Sử dụng chế phẩm vi sinh phối trộn vào thức ăn cho heo là một hướng đi bền vững giúp cho các hộ nuôi, trang trại nâng cao hiệu quả.

Giai đoạn 1 (heo có khối lượng dưới 20 kg)

Cơ sở chăn nuôi nên sử dụng thức ăn công nghiệp mua từ những cơ sở sản xuất có uy tín, đảm bảo chất lượng và an toàn. Bổ sung chế phẩm vi sinh theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

 

Giai đoạn 2 (heo có khối lượng từ 20 kg trở lên)

Có thể sử dụng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh hoặc thức ăn tự phối trộn. Thức ăn tự phối trộn từ những nguyên liệu thông dụng, sẵn có tại địa phương, không nên sử dụng nguyên liệu thức ăn có nguồn gốc động vật (ngoại trừ bột cá). Trước khi chế biến, cơ sở cần lập công thức thức ăn (khẩu phần cơ sở) theo từng giai đoạn sinh trưởng đảm bảo đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho heo.

Chế phẩm vi sinh chứa bào tử BacillusThức ăn hỗn hợp theo công thức được trộn đều với nước sạch và chế phẩm theo tỷ lệ 400 kg thức ăn hỗn hợp +30-50 kg Cám gạo tươi + 30-50 Ngô nghiền nhỏ + 1kg chế phẩm vi sinh 30-50.

Trộn đều 1kg Men ủ thơm/ Men ủ vi sinh NN1 với cám ngô và cám gạo tươi. Sau đó trộn đều với hỗn hợp cơm thừa, canh cặn (thức ăn thừa). Đậy kín, ủ hỗn hợp sau 2-3 ngày rồi cho vật nuôi ăn. Trước khi cho vật nuôi ăn kiểm tra thấy có mùi thơm chua nhẹ.